Liczba ludności


W Chodorążku zameldowanych jest 350 osób: 183 kobiet (w tym pobyt stały: 169) i 167 mężczyzn (w tym pobyt stały: 158).


Sołtysi sołectwa Chodorążek


1. Majewski Bolesław
2. Ziemlewicz Adam
3. Dąbrowski Eugeniusz
4. Bieńkowski Stanisław
5. Chojnacki Bogdan
6. Nowakowski Krzysztof


Powierzchnia sołectwa wynosi 656,96 ha


Użytki rolne ogółem - 618,26 ha
Grunty orne - 587,79 ha
Tereny zabudowane - 14,61 ha
Drogi - 10,79 ha
Nieużytki - 7,21 haRodzaje gleb


Grunty orne w%

I - 0%
II - 0%
IIIa - 2,27%
IIIb - 17,11%
IVa - 62,22%
IVb - 8,01%
V - 7,59%
VI - 2,80%

Użytki zielone:

V - 62,06%
V - 27,03%
VI - 10,91%


Grunty zmeliorowane - 335 ha

Design by flankerds.com